Có ý định mua vàng ngày Thần Tài, nhưng khi dạo qua hàng Bạc thấy cảnh đông đúc chật trội, rồi vòng qua Trần Nhân Tông thấy cảnh xếp hàng dài dằng dặc khiến không ít người nản lòng.

Có ý định mua vàng ngày Thần Tài, nhưng khi dạo qua hàng Bạc thấy cảnh đông đúc chật trội, rồi vòng qua Trần Nhân Tông thấy cảnh xếp hàng dài dằng dặc khiến không ít người nản lòng.
Mới nhất