“Cổ vật bạc tỉ ở đình Khánh Hội “không cánh mà bay”

Cặp tượng cổ vật “ông Mặt trời, bà Mặt trăng" (tượng bà “Nguyệt, ông Nhật") và cổ vật cá hóa long giá trị gần cả tỉ đồng trên mái đình Khánh Hội (Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp TP) bất ngờ bị kẻ gian lấy trộm. (đọc thêm)