Về trang chủ

Cô Trang trong một buổi dạy thực hành nghề

"Thay vì sinh viên tìm đến mình thì mình chủ động đi tìm các bạn ấy, như tìm khách hàng vậy. Dạy nghề nó khác ở chỗ đấy, vì sinh viên học nghề đa phần còn chưa tự tin", cô Trang nói.
Dân trí
Đang xem
Cô Trang trong một buổi dạy thực hành nghề
00:11

Cô Trang trong một buổi dạy thực hành nghề

Mới nhất