Có thể bạn chưa biết: Tơ tằm được tạo ra như thế nào?

Một con tằm có thể tăng khối lượng gấp 10.000 lần sau 5 tuần, chỉ bằng cách ăn lá dâu; cần đến hơn 6000 nhộng tằm mới có thể tạo ra 1 kg tơ tằm, và dám chắc còn nhiều điều bạn không hề biết về quá trình tơ tằm được tạo ra. (đọc thêm)