Về trang chủ

Có tên tại Đài tưởng niệm vẫn không được công nhận liệt sĩ: Người con viết thư cảm ơn Thủ tướng

Ông Nguyễn Hữu Định vui mừng khi Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo sự việc của cha ông.
Dân trí
Đang xem
Có tên tại Đài tưởng niệm vẫn không được công nhận liệt sĩ: Người con viết thư cảm ơn Thủ tướng
01:00

Có tên tại Đài tưởng niệm vẫn không được công nhận liệt sĩ: Người con viết thư cảm ơn Thủ tướng

Mới nhất