video cùng chuyên mục

Cơ sở nghiên cứu Huawei tại Trung Quốc bốc cháy ngùn ngụt

Một phòng nghiên cứu của tập đoàn công nghệ Huawei tại Trung Quốc đã bốc cháy hôm nay 25/9.