Cơ sở nghiên cứu Huawei tại Trung Quốc bốc cháy ngùn ngụt

Một phòng nghiên cứu của tập đoàn công nghệ Huawei tại Trung Quốc đã bốc cháy hôm nay 25/9.
Mới nhất