Có nên cắm nguồn cho laptop mọi lúc?

Có nên để laptop kết nối với nguồn điện mọi lúc hay không? Cùng Sức mạnh số tìm hiểu trong video sau. (đọc thêm)