Về trang chủ

Cô Lô Thị Hồng công tác tại điểm trường Huồi Thum) chia sẻ

Tại điểm trường Tiểu học và Mầm non bản Huồi Thum có khoảng 60 em học sinh, với 7 thầy cô (trong đó giáo viên Tiểu học 5, giáo viên Mầm non 2).
Dân trí
Đang xem
Cô Lô Thị Hồng công tác tại điểm trường Huồi Thum) chia sẻ
02:17

Cô Lô Thị Hồng công tác tại điểm trường Huồi Thum) chia sẻ

Mới nhất