Cô Lô Thị Hồng công tác tại điểm trường Huồi Thum) chia sẻ

Tại điểm trường Tiểu học và Mầm non bản Huồi Thum có khoảng 60 em học sinh, với 7 thầy cô (trong đó giáo viên Tiểu học 5, giáo viên Mầm non 2).