"Cỏ hồng"- Thái Thanh

Thái Thanh hát nhạc phẩm Phạm Duy (đọc thêm)