Cô giáo thưởng tiền cho học sinh trả lời đúng câu hỏi.

Cô giáo thưởng tiền cho học sinh trả lời đúng câu hỏi.