Cô giáo ở Bình Dương thích con trai miền Bắc nhưng không thích "gia trưởng"

Mỹ Thu không thích đàn ông gia trưởng dù rằng MC Hồng Vân cảnh báo rằng "Con trai miền Bắc thường gia trưởng đó". Tuy vậy, Văn Bốn khẳng định anh không gia trưởng. Hai người quyết định hẹn hò. (đọc thêm)