Cô gái trẻ trong “Ai là triệu phú” nói gì sau khi “một mình chống lại cả thế giới”

Trước câu hỏi đầy phân vân, Thu Thảo đã phải sử dụng đến 2 quyền trợ giúp để loại trừ đáp án nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định giữ vững lập trường của mình, chọn đáp án không ai lựa chọn. (đọc thêm)