Cơ chế hoạt động của hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore

Aegis Ashore là biến thể trên đất liền của hệ thống phòng thủ Aegis tích hợp trên tàu chiến. Nó bao gồm hệ thống radar, các máy tính và hệ thống tên lửa được sử dụng để cảnh báo và ngăn chặn mối đe dọa từ tên lửa đối phương. (Video: Lockheed)
Mới nhất