Clip: Toàn cảnh Lễ khánh thành phòng học Dân trí tại Trường Mầm non Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình)

Clip: Toàn cảnh Lễ khánh thành phòng học Dân trí tại Trường Mầm non Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) (đọc thêm)