Clip thầy giáo phạt roi, quay video cho sinh viên "nhớ đời"

Clip thầy giáo phạt roi, quay video cho sinh viên "nhớ đời" (đọc thêm)