Clip tài xế xe buýt nhanh trí cứu mạng một học sinh

Sự nhanh trí của tài xế xe buýt đã cứu mạng một em học sinh khỏi nguy cơ bị ô tô tông khi xuống xe buýt. (đọc thêm)