Clip: Những thầy cô băng rừng “cõng chữ” đến trường

Clip: Những thầy cô băng rừng “cõng chữ” đến trường (đọc thêm)