Clip nhóm nhảy Kpop kể chuyện Thánh Gióng

Đội thi S&C Crew đã gây ấn tượng cho toàn bộ khán giả và BGK khi xuất hiện trên sân khấu trong trang phục “con Lạc cháu Rồng”, kể câu chuyện Truyền thuyết Thánh Gióng bằng ngôn ngữ nhảy Kpop và múa đương đại. (đọc thêm)