Clip: Người thân kể lại sự việc cậu vô tình bắn chết cháu.

Clip: Người thân kể lại sự việc cậu vô tình bắn chết cháu. (đọc thêm)