Clip người nhà bệnh nhân lao vào hành hung bảo vệ bệnh viện (ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh cung cấp)

Clip người nhà bệnh nhân lao vào hành hung bảo vệ bệnh viện (ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh cung cấp) (đọc thêm)