Clip: Người dân bất bình trước thực trạng điện chập chờn, quá yếu.

Clip: Người dân bất bình trước thực trạng điện chập chờn, quá yếu. (đọc thêm)