Clip hình ảnh đối tượng khả nghi trong khách sạn. (Nguồn: PTC)

Clip hình ảnh đối tượng khả nghi trong khách sạn. (Nguồn: PTC) (đọc thêm)