Clip ghi lại cảnh thanh niên lạ xông vào nhà đánh ông Giáo

Clip ghi lại cảnh thanh niên lạ xông vào nhà đánh ông Giáo (đọc thêm)