Clip gần đây nhất được Lý Tử Thất chia sẻ trên mạng là từ giữa tháng 7

Ngôi sao mạng xã hội người Trung Quốc - Lý Tử Thất đã ngừng đăng các nội dung mới trong vòng gần 50 ngày qua.
Mới nhất