Clip cậu bé "dùng tay để đưa kiến thức vào đầu"

một học sinh tiểu học ở Quý Châu (Trung Quốc) đã có một cách học vô cùng độc đáo (đọc thêm)