Clip Á hậu Kim Duyên nói chuyện nửa Tây nửa ta

Cách nói chuyện không mạch lạc, chêm tiếng Anh của Kim Duyên đã nổ ra một cuộc tranh cãi.
Mới nhất