Clip 9x Thanh Lâm hoàn thiện bức tranh vẽ Bác Hồ

Từ khi đặt nét chì đầu tiên đến khi hoàn thành bức tranh, Thanh Lâm mất tổng cộng 20 ngày để hoàn thiện bức tranh vẽ Bác Hồ. Đây được xem là một trong những bức tranh chì tốn nhiều thời gian nhất anh từng vẽ. (đọc thêm)