Chuyến tàu đưa khách tới vùng đất tận cùng của Trái đất

Đó là chuyến tàu đưa du khách tới thành phố cực nam của thế giới, được coi là vùng đất tận cùng của trái đất.
Mới nhất