Chuyên gia tâm lý: "Sử dụng mạng xã hội quá nhiều dễ mắc bệnh hoang tưởng"

Bác sĩ Hồ Nhật Quang, một chuyên gia huấn luyện trị liệu tâm lý chia sẻ rằng "khi sử dụng mạng xã hội nhiều không có chọn lọc, không đề kháng, người sử dụng sẽ bị cuốn vào thể hiện cái tôi muốn nói gì nói, muốn chửi ai chửi. Lâu dần tạo thành thói quen trong suy nghĩ, trong hành vi. Đó là bệnh về cảm xúc, suy nghĩ bên trong, tạo ra sự hoang tưởng". (đọc thêm)