Chuyên gia cho rằng nên điều chỉnh giá điện 2-4 lần/năm.

Chuyên gia đề xuất điều chỉnh giá điện 2-4 lần/năm, tránh tăng sốc. (đọc thêm)