Chuyên cơ Không Lực Một tại sân bay Nội Bài chuẩn bị đón Tổng thống Doanld Trump rời Hà Nội (video: Xuân Ngọc)

Chuyên cơ Không lực Một tại sân bay Nội Bài chuẩn bị đón Tổng thống Donald Trump rời Hà Nội (đọc thêm)