video cùng chuyên mục

Chuyện chưa kể trên chuyến xe không được bật điều hòa "đi bắt Covid"

"Từ ngày dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chúng tôi đảm nhiệm thêm công việc vận chuyển bệnh nhân dương tính với Covid-19, các trường hợp F1. Chúng tôi gọi đó là những chuyến xe đặc biệt.”