Chụp hình selfie, du khách làm chết cá heo con

Chính hành vi ích kỷ của các du khách người Tây Ban Nha dẫn tới cái chết của một chú cá heo nhỏ.
Mới nhất