Chuột thí nghiệm được sống trong “ngôi nhà thông minh”

Các nhà khoa học đã sáng chế một “ngôi nhà thông minh” dành cho chuột thí nghiệm, giúp các nhà khoa học quan sát hành vi của những con chuột thí nghiệm trong khi hạn chế các mức nhiễu loạn. (đọc thêm)