Chương trình Đếm ngược Chào đón năm mới 2018 tại Hồ Gươm (Clip Trần Thanh)

Người dân cùng tham gia Chương trình Đếm ngược Chào đón năm mới 2018 tại Hồ Gươm
Mới nhất