Chương trình 2

Chương trình khám tại Bệnh viện được ghi hình và đưa tin trên Cuộc sống thường ngày, Bản tin cuối ngày Studio3 VTV1 (đọc thêm)