Chung tay bảo vệ môi trường với 1001 cách tái sử dụng đồ nhựa dùng một lần!

Bên cạnh việc ưu tiên sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường, thì tái sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần cũng chính là một cách hữu hiệu, để bạn có thể giảm thiểu lượng rác thải nhựa, góp phần vào công cuộc bảo vệ môi trường của toàn nhân loại! (đọc thêm)