Chui vào máy quét an ninh sân ga để "bảo vệ" hành lý

Chui vào máy quét an ninh sân ga để "bảo vệ" hành lý (đọc thêm)