Về trang chủ

Chưa xảy ra tác dụng phụ nặng khi thử vắc xin ngừa Covid-19

Trong giai đoạn 1 tiêm thử vắc xin, một vài trường hợp có các biểu hiện như sưng, nóng, đau tại chỗ tiêm, sốt, nhức đầu, không có trường hợp bị tác dụng phụ nặng.
Dân trí
Đang xem
Chưa xảy ra tác dụng phụ nặng khi thử vắc xin ngừa Covid-19
04:09

Chưa xảy ra tác dụng phụ nặng khi thử vắc xin ngừa Covid-19

Mới nhất