Chủ tịch nước yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc các vụ bạo hành trẻ em

"Với tư cách là Chủ tịch nước, tôi đã yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc, rà soát lại các dự án luật liên quan chăm sóc bảo vệ trẻ em và trước hết là tập trung điều tra, xử lý các vụ bạo hành", Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói. (đọc thêm)