video cùng chuyên mục

Chủ khách sạn diễn ra mua bán dâm bị xử phạt thế nào?

Những địa điểm nơi diễn ra giao dịch mua bán dâm như các nhà nghỉ, khách sạn,... nếu bị phát hiện có khách hàng mua bán dâm cũng sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.