Chủ doanh nghiệp muốn “nhảy lầu” vì dự án nhà máy thịt sạch… “đắp chiếu”

Thành phố kêu gọi xây dựng nhà máy giết mổ để cung cấp thịt sạch cho người dân. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp dốc hết vốn liếng, tâm huyết thì “vướng” thủ tục đất đai dẫn đến nguy cơ phá sản.
Mới nhất