Chú bán cháu ruột sang Trung Quốc

Nghe Lương Văn Hải nói đưa phụ nữ sang Trung Quốc cho Vi Thị Toàn bán sẽ được trả công 30 triệu đồng, Lô Văn Tình (quê Nghệ An) đã bán cô cháu ruột mới hơn 17 tuổi.
Mới nhất