Choáng với hình ảnh ngựa bất ngờ cho cá sấu “ăn đòn”

Với việc con cá sấu bắc Mỹ nằm ườn trên bãi cỏ khiến cho ngựa điên tiết và nó quyết định dạy cho cá sấu một bài học. Ngựa dùng chân trước giẫm đạp vào cá sâu và sau đó nhân lúc “kẻ đáng ghét” di chuyển nó “tặng thêm” một cú đá hậu. Dính phải đòn quá đau nên cá sấu vội vàng bỏ chạy thoát thân.
Mới nhất