Choáng với chiêu ô tô leo núi lên Cổng trời Trương Gia Giới

Nổi tiếng là cung đường nguy hiểm nhất thế giới, Thiên Môn Sơn dẫn lên Cổng trời ở Trương Gia Giới, phía tây bắc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc có 99 khúc cua và 999 bậc thang với nhiều đoạn dốc thách thức mọi tay lái. (đọc thêm)