Choáng ngợp "khu rừng thực phẩm" của gia đình sau hơn một thập kỷ chăm sóc

Gia đình Lotz-Keegan đã thực hiện các phương pháp trồng trọt để tái tạo một sườn đồi vốn cằn cỗi thành một khu rừng thực phẩm dồi dào.
Mới nhất