Chó robot làm nhiệm vụ giám sát cho quân đội Mỹ

Chó robot từng được quân đội Mỹ sử dụng cho mục đích giám sát, vận chuyển hàng hóa.
Mới nhất