Chiến Thắng trải lòng về thuở cơ hàn (Video: Toàn Vũ)

Chiến Thắng chia sẻ, thời trẻ, đã rất nhiều lần anh rơi vào tình cảnh trong túi không còn đồng nào. (đọc thêm)