video cùng chuyên mục

Chiêm ngưỡng “siêu cây” làm từ dây đồng lớn nhất Việt Nam

Cây có 5 cành lớn và gần 100 rễ phụ, 6 người làm trong vòng một tháng mới xong. Đây được coi là tác phẩm bonsai làm từ dây đồng lớn nhất Việt Nam.