Chiêm ngưỡng sanh cổ “Kỳ duyên mộc thạch" có giá 5 tỷ đồng

Tác phẩm sanh cổ “Kỳ duyên mộc thạch” của ông Đào Hoa (Hải Dương) được giới chơi cây cảnh đặc biệt yêu thích. Hiện có người trả giá 5 tỷ đồng nhưng ông chưa bán.
Mới nhất